GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Windykacja
Kraków

Ponad 100 skutecznych windykacji rocznie!

Podejmując codziennie liczne czynności prawne w obrocie gospodarczym nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiednio sprawdzić uczciwość, rzetelność i, co równie ważne, wypłacalność naszych kontrahentów. Często nie mamy na to czasu lub po prostu nie wiemy w jaki sposób tego dokonać. Czasem nawet solidny wywiad gospodarczy może nie uchronić nas przed nieterminową spłatą zobowiązań partnerów handlowych lub całkowitym uchylaniem się od ich wykonania, co niestety często stanowi stałą politykę płatniczą niektórych przedsiębiorców.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną naszym Klientom,  w tym także zajmuje się prowadzeniem spraw, w których niezbędne staje się skorzystanie ze wskazanych niżej działań windykacyjnych aż do skutecznej egzekucji należności. Najczęściej podejmowane działania z tego zakresu to:

  • weryfikacja wiarygodności i wypłacalności kontrahentów;
  • monitoring należności i windykacja przedsądowa;
  • windykacja w toku postępowania sądowego;
  • nadzorowanie egzekucji komorniczej;
  • windykacja w postępowaniu upadłościowym.

Pracownicy Kancelarii stosują także tak zwaną miękką windykację. Polega ona na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużników jednemu z biur informacji gospodarczej, takim jak InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej, co skutkować może ostatecznie wpisem dłużnika na jeden z rejestrów prowadzonych przez powyższe podmioty – stanowi to dla każdego przedsiębiorcy poważne ograniczenie w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. W polskich realiach gospodarczych podjęcie powyższych kroków przeważnie wystarcza do skutecznego dochodzenia należności od dłużników.

Ponadto w nietypowych lub bardzo trudnych sytuacjach prawnicy Kancelarii wskazują swym klientom alternatywne metody rozwiązania problemu, na przykład poprzez pomoc w sprzedaży wierzytelności. Zadzwoń!

Bartosz Gwóźdź

radca prawny

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Nasi prawnicy w mediach.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25