Prawo cywilne

Doradzamy i reprezentujemy klientów przed sądami i innymi instytucjami między innymi w sprawach:

  • dotyczących nieruchomości i praw rzeczowych (zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności nieruchomości, wydanie nieruchomości, ochrona posiadania),
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie (za błędy w sztuce lekarskiej oraz odszkodowań powypadkowych),
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • dotyczących windykacji należności w postępowaniach sądowych w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych oraz przy dochodzeniu roszczeń wierzyciela i ochronie prawnej dłużnika,
  • związanych z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań.

Zajmujemy się przygotowywaniem, opiniowaniem i poprawianiem umów.

Zaufaj naszemu doświadczeniu, przekonaj się o profesjonalizmie. Zadzwoń!