GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Prawo IT
Kraków

W ciągu 10 lat wsparliśmy ponad 2000 firm!
Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa nowych technologii. Na tle innych kancelarii wyróżniamy się nowatorskim połączeniem kompetencji w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa telekomunikacyjnego, ochrony baz danych, danych osobowych, prawa konsumenta i prawa konkurencji. Usługi prawne w zakresie prawa nowych technologii świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:
  • opracowanie i negocjację umów wdrożeniowych, outsourcingowych i serwisowych;
  • problematykę ochrony danych osobowych w Internecie – RODO, reprezentacja w postępowaniach przed UODO;
  • audyty prawne przedsiębiorców w zakresie własności intelektualnej (utwory pracownicze, weryfikacja umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe);
  • opracowywanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej  i umów licencyjnych;
  • ocenę zgodności z prawem kampanii mailingowych przez pryzmat wymogów dotyczących informacji handlowej (spam);
  • reprezentowanie na drodze administracyjnej, sądowej oraz sądowo-administracyjnej naszych Klientów w zakresie roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną;
  • zagadnienia ochrony domen, zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie;
  • analizę odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi w Internecie, zabezpieczenia prawne;
  • ochronę i obrót bazami danych.
Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa – to nas wyróżnia. Sprawdź!

Miłosława Strzelec-Gwóźdź

radca prawny

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Nasi prawnicy w mediach.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25