GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Prawo karne
Kraków

Skutecznie wspieramy w najtrudniejszych chwilach!

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Obejmują one między innymi reprezentowanie przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, w charakterze obrońcy, a także oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego, Zajmujemy się sporządzaniem pism na każdym etapie postępowania oraz udział w czynnościach procesowych. Służymy pomocą w szczególności w zakresie:

  • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo);
  • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka, pobicie, uszkodzenia ciała);
  • przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe i internetowe);
  • przestępstw o charakterze seksualnym (zgwałcenie, wykorzystanie);
  • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
  • wypadków komunikacyjnych i kolizji (spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
  • tzw. błędów lekarskich;
  • przestępstw gospodarczych i skarbowych (oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli);
  • wykroczeń.

Naszą misją jest pomagać. Zaufaj nam!

Karolina Liszka

adwokat

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Nasi prawnicy w mediach.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25