Odszkodowania

Nasza Kancelaria oferuje sporządzanie pism procesowych oraz pozaprocesowych, doradztwo, prowadzenie negocjacji, reprezentację przed sądami i innymi organami w sprawach o:

  • odszkodowania za szkody z OC;
  • odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej;
  • odszkodowania za błędy lekarskie;
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie;
  • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot wywłaszczonej nieruchomości;
  • wynagrodzenie za służebność przesyłu;
  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Uzyskaj swoje odszkodowanie. Zaufaj nam!