Prawo nieruchomości

Świadczymy pomoc na każdym z etapów procesu inwestycyjnego, jak i administracyjnego. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • doradztwo w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyk przy zakupie nieruchomości np. badanie wadliwość decyzji administracyjnych, sprawdzanie Ksiąg Wieczystych pod kątem ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością,
  • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym,
  • pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji, podejmowanie działań w celu uporządkowania hipotek, w tym wykreślenia obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych,
  • negocjowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań dotyczących stosowania „specustawy” drogowej,
  • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw oraz przywracaniem tytułu prawnego do nieruchomości osobom, które utraciły je w ramach dekretów z lat 40. (w tym dekretu Bieruta, dekretu o reformie rolnej).

Na nasz profesjonalizm i doświadczenie możesz liczyć. Zadzwoń!