GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa Prawna Firm
Kraków

Ponad 50 stałych klientów. Rozumiemy biznes!

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Do naszych stałych klientów należą zarówno spółki prawa handlowego (w tym spółki publiczne), jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Wsparcie jakie oferujemy to:

 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy (statuty, umowy, regulaminy);
 • obsługa procesu restrukturyzacji spółek;
 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej;
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru;
 • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych;
 • przygotowywanie oraz doradztwo z zakresu umów gospodarczych;
 • obsługa dochodzenia należności(windykacja);
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały;
 • obsługa prawna wszelkich transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności nabyć pojedynczych nieruchomości oraz portfeli nieruchomości, wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych;
 • doradztwo w procesie prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów, doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków);
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym audyty postępowań, kontrole ex-ante, opiniowanie zasadności nałożenia korekt finansowych i decyzji o zwrocie środków;
 • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
 • zakładanie i przekształcanie spółek.

Wyróżnia nas kompetencja i wieloletnie doświadczenie. Sprawdź!

Miłosława Strzelec-Gwóźdź

radca prawny

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Nasi prawnicy w mediach.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25