Prawo pracy

Wychodząc na przeciw potrzebom podmiotów gospodarczych oraz pracowników oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji.

W tym zakresie nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • reprezentację firm w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo i reprezentację pracowników w sporach z pracodawcami,
 • przygotowywanie oraz doradztwo w zakresie umów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, świadczenie usług, agencyjnych) oraz zakazów konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając w to doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej,
 • doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi,
 • doradztwo w zakresie możliwości zastosowania najkorzystniejszych dla pracodawców rozwiązań dotyczących systemów czasu pracy, rozliczania nadgodzin,
 • analizę możliwości zwolnienia pracownika,
 • przeprowadzanie zwolnień grupowych pracowników,
 • obsługę prawną sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi.

Profesjonalna i rzetelna obsługa to nasza wizytówka. Dokonaj odpowiedniego wyboru. Zadzwoń!