GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Prawo pracy
Kraków

Ponad 100 zadowolonych klientów rocznie!

Wychodząc na przeciw potrzebom podmiotów gospodarczych oraz pracowników oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji. W tym obszarze nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • reprezentację firm w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • doradztwo i reprezentację pracowników w sporach z pracodawcami;
 • przygotowywanie oraz doradztwo w zakresie umów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, świadczenie usług, agencyjnych) oraz zakazów konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając w to doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej;
 • doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo w zakresie możliwości zastosowania najkorzystniejszych dla pracodawców rozwiązań dotyczących systemów czasu pracy, rozliczania nadgodzin;
 • analizę możliwości zwolnienia pracownika;
 • przeprowadzanie zwolnień grupowych pracowników;
 • obsługę prawną sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi.

Profesjonalna i rzetelna obsługa to nasza wizytówka. Dokonaj odpowiedniego wyboru. Zadzwoń!

Anna Prusak-Syska

radca prawny

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Nasi prawnicy w mediach.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25