GP Kancelaria

GP Kancelaria Radcowie Prawni i Adwokaci

Getin Noble Bank Zgłoszenie Wierzytelności

Przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności do syndyka. Zadzwoń lub napisz do nas!

Jak informuje syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek frankowicze i inni wierzyciele banku mogą zgłaszać swoje wierzytelności do dnia 21 sierpnia bez opłat.

Syndyk podkreślił, że nawet jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po ustalonym terminie, nie straci ono swojej ważności. Jeśli wierzytelność zostanie zgłoszona do 21 sierpnia, nie będzie wiązała się z żadnymi opłatami. Po tej dacie zgłoszenie wciąż będzie skuteczne, ale wiązać się będzie z koniecznością zapłaty 1 010,49 zł.

Wierzytelności wobec Getin Noble Banku należy zgłaszać tylko i wyłącznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), chyba że dotyczą one wynagrodzeń, rent czy odszkodowań związanych z pracą. Zgłoszenia nadesłane w wersji papierowej do Sądu, Banku w stanie upadłości lub bezpośrednio do kancelarii syndyka nie będą miały mocy prawnej.

Zostało zaakcentowane, że w trakcie zgłaszania wierzytelności nie jest problemem, jeśli wierzyciel nie zna dokładnej sumy wierzytelności czy nie ma pełnej dokumentacji, jak np. potwierdzenia spłat. Będzie możliwość uzupełnienia tych dokumentów czy danych później. Ponadto, samo zakończenie, wypowiedzenie czy nawet wyegzekwowanie przez bank kredytu od byłego kredytobiorcy nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu wierzytelności.

„Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury. W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników lub sądów i podać sygnaturę sprawy” – podkreślił syndyk.

Syndyk podkreślił, że w kwestiach prawnych, szczególnie jeśli chodzi o oświadczenia dotyczące potrąceń, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług doświadczonych pełnomocników. Zostało również zaznaczone, że terminowe złożenie zgłoszeń wierzytelności pozwoli określić charakter i rozmiar roszczeń, co z kolei pozwoli przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym kredytobiorców frankowych.

Żródło: PAP

Miłosława Strzelec-Gwóźdź

radca prawny

Opisz mi swoją sprawę (bez zobowiązań):

Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25