Prawo konsumenckie

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów.

Usługi prawne w zakresie prawa konsumenckiego świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych:

  • audyt prawny działania pod kątem realizacji obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków podmiotów prowadzących sklepy i serwisy internetowe,
  • przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, portali społecznościowych, konkursów i promocji oraz wzorców umownych z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych obciążających przedsiębiorców,
  • reprezentację przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także w postępowaniu sądowym, w szczególności w postępowaniach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych,  postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • reprezentację w sporze z konsumentami.

w zakresie obsługi konsumentów:

  • ocenę zasadności roszczeń między innymi z tytułu reklamacji, gwarancji,
  • reprezentację w postępowaniach dotyczących konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a zwłaszcza postępowań w sprawach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych.

Niech nasze doświadczenie będzie wsparciem dla Ciebie. Zadzwoń!