Przygotowywanie, audytowanie i modyfikacja umów

Nasza Kancelaria oferuje swoim klientom przygotowanie umowy oraz zaopiniowanie treści umowy już istniejącej, przekazanej przez kontrahenta i wprowadzenie do niej odpowiednich poprawek. Rozległa wiedza teoretyczna oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam oprócz samego przygotowania umowy, wskazać klientowi zagrożenia wynikające z podejmowanej czynności prawnej czy alternatywną drogę załatwienia sprawy. W obawie klienta przed nierzetelnością kontrahenta oferujemy zawarcie w przygotowywanej umowie odpowiednich klauzul gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tym zakresie oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego;
  • kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania;
  • wsparcie prawne klientów w procesie weryfikacji należytej realizacji zobowiązań kontraktowych przez kontrahentów oraz prowadzenia sądowych oraz pozasądowych procedur związanych z roszczeniami w powyższym zakresie.

Bo z umowami mamy do czynienia od zawsze. Dołącz do szerokiego grona zadowolonych klientów. Zadzwoń!