Prawo nowych technologii

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa nowych technologii. Na tle innych kancelarii wyróżniamy się nowatorskim połączeniem kompetencji w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa telekomunikacyjnego, ochrony baz danych, danych osobowych, prawa konsumenta i prawa konkurencji. Usługi prawne w zakresie prawa nowych technologii świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, portali społecznościowych, konkursów i promocji,
 • problematykę ochrony danych osobowych w Internecie, w tym przygotowywanie umów o powierzenie przechowywania danych osobowych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO, reprezentacja w postępowaniach przed GIODO,
 • opracowanie i wrażanie polityk prywatności oraz polityk plików cookies,
 • opracowanie i negocjację umów wdrożeniowych, outsourcingowych i serwisowych,
 • audyty prawne przedsiębiorców w zakresie własności intelektualnej (utwory pracownicze, weryfikacja umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe),
 • opracowywanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej  i umów licencyjnych,
 • ocenę zgodności z prawem kampanii mailingowych przez pryzmat wymogów dotyczących informacji handlowej (spam),
 • reprezentowanie na drodze administracyjnej, sądowej oraz sądowo-administracyjnej naszych Klientów w zakresie roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną,
 • zagadnienia ochrony domen, zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie,
 • analizę odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi w Internecie, zabezpieczenia prawne,
 • ochronę i obrót bazami danych.

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa – to nas wyróżnia. Sprawdź!