Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie gpkancelaria.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (31-035), ul. Starowiślna 80/5  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000570612, NIP: 6762491695, REGON: 362217727.

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane podane przez użytkowników Serwisu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów Administratora, który został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.).
 4. Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi.

 

Pliki cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników Serwisu wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika Serwisu i dostosować Serwis indywidualnie dla potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach:  Polityka ochrony prywatności Google Analytics http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
 7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

-->