Radca prawny

+48 531 960 530
anita.poniatowska@gpkancelaria.pl

Anita Poniatowska – Maj
Partner, radca prawny

Specjalizacja:
– prawo administracyjne,
– internet, nowe technologie, prawo IT,
– obsługa podmiotów gospodarczych,
– wsparcie zarządzania projektami.

Ekspert w zakresie prawa administracyjnego posiadający 13 letnie doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte w organach administracji, sądownictwie administracyjnym oraz wykonując prywatną praktykę, w szczególności w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym z kapitałem zagranicznym, w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, nowych technologii oraz IT. Wspiera merytorycznie klientów w trakcie negocjacji umów handlowych, umów IT i licencyjnych.

Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne, w ramach którego prowadzi min. szkolenia oraz udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, członek Bałtyckiej Grupy Prawnej, ukończyła Roczne Studium Mediacji prowadzonej metodą NVC, Współautorka publikacji: Kodeks karny skarbowy. Poradnik. Procedura postępowania. Wzory, wyd. ODDK.

miloslawa-strzelec-gwozdz

+48 601 066 214
miloslawa.strzelec@gpkancelaria.pl

Miłosława Strzelec – Gwóźdź
Partner, radca prawny

Specjalizacja:
– spółki i prawo gospodarcze,
– internet, nowe technologie, prawo IT
– prawo własności przemysłowej
– ochrona danych osobowych.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa eCommerce, nowych technologii, prawa autorskiego i spółek. W tym zakresie doradza przedsiębiorcom, w szczególności prowadzącym swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w tym spółek giełdowych, a także w przygotowywaniu regulaminów sklepów, portali internetowych i aplikacji mobilnych, również w kwestiach związanych z odpowiedzialnością w Internecie. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem umów handlowych, dotyczących zagadnień z zakresu prawa autorskiego i baz danych oraz prawa nowych technologii i IT.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

karolina-small

+48 731 873 320
karolina.liszka@gpkancelaria.pl

Karolina Liszka
Adwokat

Specjalizacja:
– prawo karne, karne skarbowe i prawo wykroczeń,
– prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe,
– obsługa podmiotów gospodarczych oraz procesy gospodarcze.

Zajmuje się prowadzeniem procesów sądowych w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych. W zakresie jej zainteresowań znajduje się także prawo medyczne, w tym kwestia odpowiedzialności prawnej za błąd w sztuce lekarskiej.

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz w zakresie dochodzenia odszkodowań, które zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Radca prawny

+48 730 662 772
marta.gustyn@gpkancelaria.pl

Marta Gustyn
Radca prawny

Specjalizacja:
– prawo zamówień publicznych,
– prawo własności intelektualnej,
– ochrona danych osobowych.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych – ocenia dokumentację przetargową, sporządza odwołania i inne pisma niezbędne w toku postępowania o udzielenie zamówienia, reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W zakresie jej zainteresowań znajduje się także prawo autorskie, w szczególności związane z grami komputerowymi i utworami multimedialnymi.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law, Europejskie Studia Specjalne na Politechnice Gdańskiej oraz seminarium doktoranckie z zakresu nauk prawnych. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowej spółki zajmującej się produkcją multimediów. Prowadzi szkolenia, wykłady i zajęcia ze studentami. Publikuje w wydawnictwach branżowych.

anna-prusak-2

Anna Prusak
Aplikant radcowski

Specjalizacja:
– prawo cywilne,
– zagadnienia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, w tym prawa spółek.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego i gospodarczego.

W czasie studiów zdobywała doświadczenie zarówno w organach administracji publicznej, sądzie okręgowym, kancelarii adwokatów i radców prawnych oraz dziale prawnym dużej spółki.

W codziennej pracy zajmuje się sporządzaniem pism procesowych oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa ochrony konsumentów oraz prawa spółek.

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek Administracja oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczka kursu Szkoła Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Anna Warchoł

Anna Warchoł
Prawnik

Specjalizacja:
– prawo cywilne,
– prawo handlowe.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego i handlowego.

W czasie studiów zdobywała doświadczenie w trójmiejskich kancelariach prawnych.

W codziennej pracy zajmuje się sporządzaniem pism procesowych oraz opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.