Kancelaria Gdańsk

80 – 280 Gdańsk
ul. Cypriana Kamila Norwida 2 (b. Omega)
tel. +48 58 743 12 30
tel. +48 531 960 530
email: gdansk@gpkancelaria.pl

Kancelaria Kraków

31-035 Kraków
ul. Starowiślna 80/5
tel. +48 12 200 25 25
tel. +48 601 066 214
email: krakow@gpkancelaria.pl

Napisz do nas

GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj, Strzelec-Gwóźdź spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Starowiślna 80/5, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000570612, REGON 362217727, NIP 676 249 16 95